Nagroda Julii Verlanger
Prix Julia-Verlanger - to nagroda, której nazwa nie do końca jest dla mnie jasna. Bo trudno określić, czy określenie "Julia-Verlanger" należy traktować jako nazwę nagrody, czy raczej może jako "Nagroda imienia Julii Verlanger".
Nagroda powstała w roku 1986 jako wyróżnienie dla najlepszej na francuskim rynku powieści fantasy (niezależnie, czy jest to powieść rodzima, czy tłumaczenie z języka obcego). Inicjatorem jej powołania był Jean-Pierre Taieb, oraz, jeśli dobrze zrozumiałem, małżeństwo ukrywające się pod pseudonimem Éliane Grimaître (czyli Gilles Thomas i Julia Verlanger). Laureaci nagrody ogłaszani byli początkowo podczas ceremonii wręczania nagrody Cosmos 2000, jednak od roku 1997, w związku z kłopotami finansowymi przyznającej tęże nagrodę księgarni, nastąpił rozwód obu nagród i prezentacja wyników Prix Julia-Verlanger odbywa się na festiwalu Visions de Futur (na którym przyznawana jest odrębnie nagroda o nazwie Visions de Futur). W tym samym roku nagroda uzyskała stały lokal w siedzibie Fondation de France w Paryżu.
Przełom 1996 i 1997 roku zaowocował też chyba jakimś drobnym skandalem. Wszystko poszło o laureata nagrody - Gillesa Thomasa, który otrzymał w 1996 wyróżnienie za swoją powieść, a który jednocześnie, jak się zdaje, był (i jest) fundatorem nagrody. Prawdopodobnie sam zainteresowany uznał wręczenie sobie wyróżnienia za rzecz nieco dziwaczną, w związku z czym w następnym roku, 1997, ufundował miast jednej - dwie nagrody, dzięki czemu jednorazowo można było uhonorować zarówno powieść rodzimą, jak i zagraniczną. W roku 1998 wszystko wróciło do normy, czyli pojedynczego wyróżnienia.
Pierwotnie o wyborze laureata decydował sam Jean-Pierre Taieb, jednak w związku z jego śmiercią w październiku 1991 roku powołano normalne, kilkuosobowe jury, nie mające stałego składu (np. w feralnym 1997 roku stanowili je: Annick Béguin (przewodniczący), Cathy Martin, André-François Ruaud, Viviane Thibault i Roland C. Wagner).

LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami