Nagroda Portti
Ostatnia z trzech znanych mi nagród fińskich przyznawana jest przez Tampereen Science Fiction Seura - czyli Tamperskie (od miasta Tampere) Stowarzyszenie Science-Fiction. Nazwa nagrody w przekładzie na polski znaczy "Portal".
Nagroda ta dzieli się na jakby dwa bloki. Pierwszy z nich to podstawowa nagroda składająca się z czterech kategorii: Fińska Powieść SF/Fantastyczna, Opowiadanie, Artykuł i Tłumaczona Powieść/Cykl. Drugim zaś blokiem jest odrębna, pojedyncza kategoria zwana "Pióro, które ma znaczenie", która działa (jeśli dobrze zrozumiałem) na zasadzie konkursu literackiego. Są nią honorowane niepublikowane wcześniej opowiadania, a następnie owe nagrodzone teksty są publikowane w wydawanym przez Stowarzyszenie piśmie "Portti".

Adres oficjalnej witryny: http://www.sci.fi/~portti/
BLOK 1 <-- LAUREACI --> BLOK 2Powrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami