Nagroda O Nejlepši Fantasy
Nagroda (w tłumaczeniu na polski: "O Najlepszą Fntasy") powstała w roku 1988 z inicjatywy praskiego klubu Juliusza Verne'a i koszyckiego klubu 451° (dołączył do organizacji konkursu najprawdopodobniej po roku 1994), i jest zorganizowana w formie konkursu literackiego na rodzimy utwór fantasy (w związku z tym z konkursu wykluczone są utwory sf, horror, a także te przeznaczone dla dzieci). Spośród zgłoszonych prac tzw. Rada Fantasy (składająca się z uczestników poprzednich edycji konkursu) wybiera pięć najlepszych, z których potem wyłaniany jest zwycięzca. Ogłoszenie wyników następuje na Parconie, a zwycięski tekst jest publikowany w jednym z pism wydawanych przez zawiadujące nagrodą kluby.
Autorzy nominowanych prac (wraz ze zwycięzcą) pasowani zostają na rycerza Rady Fantasy, z prawem używania tytułu (zależnie od płci) Sir lub Lady. Dodatkowo zwycięzca nagrody otrzymuje tytuł Nosiciela Miecza (trudno inaczej przetłumaczyć termin "Nositel meče"), oraz związany z tą funkcją miecz.
NOMINACJE | LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami