Nagroda Mythopoeic
Wyróżnienie to cieszy się dużym prestiżem, choć nagradzane utwory trudno jednoznacznie zakwalifikować do jakiegoś konkretnego gatunku. Jednak jeśli już - to najprędzej będzie to fantasy. Aczkolwiek tylko część z nazwisk brzmi znajomo...
Nagroda powstała w roku 1971 i, z drobnymi przerwami (1977-1980), przyznawana jest co roku przez komitet (który musi przeczytać wszystkie zakwalifikowane do finału prace) złożony z członków Mythopoeic Society, organizację non-profit powołaną do studiowania, dyskusji i zwyczajnego czerpania przyjemności z mitów i literatury fantasy, a zwłaszcza prac J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewisa i Charlesa Williamsa, znanych jako "Inklingowie". Prezentacja laureatów i wręczenie statuetek w formie siedzącego lwa (mających być podobiznami Aslana z "Kronik Narnii" C. S. Lewisa) następuje na Mythconie.
Nagroda składa się z dwóch bloków - Fantasy Awards dla prac napisanych "w duchu Inklingów" w kategorii Literatura Dla Dorosłych i Literatura Młodzieżowa, oraz Scholarship Awards dla prac opublikowanych w ciągu trzech poprzednich lat w kategoriach Studia nad Inklingami i Studia nad Mitami i Fantasy. A teraz szczegóły:
Fantasy Award dla Literatury Dla Dorosłych przeznaczona jest dla powieści fantasy, również w postaci wielotomowych cykli (wówczas kwalifikuje się z rokiem wydania ostatniego tomu), a także zbiorów opowiadań opublikowanych w roku poprzednim. Mogą również kandydować wznowienia, o ile nie dotarły we wcześniejszych edycjach do finału, a także pojedyncze tomy cykli, o ile posiadają samodzielną fabułę.
Fantasy Award dla Literatury Młodzieżowej przeznaczona jest do honorowania książek dla młodszych czytelników (włącznie z książeczkami obrazkowymi). Książki te muszą być napisane w tradycji "Hobbita" i "Kronik Narnii". Zasady kwalifikacji są identyczne, jak w kategorii poprzedniej.
Scholarship Award dla Studiów Nad Inklingami służy do honorowania prac traktujących o Tolkienie, Lewisie i/lub Williamsie, które to prace znacząco poszerzają wiedzę o nich. Do nagrody mogą kandydować teksty opublikowane w ciągu trzech poprzednich lat, włączając finalistów poprzednich edycji.
Scholarship Award dla Studiów Nad Mitami i Fantasy jest przyznawana uczonym książkom o autorach tworzących w tradycji Inklingów, lub ogólnym pracom tyczącym mitów i fantasy. Zasady jej przyznawania są takie same, jak nagrody powyżej.
Adres organizacji przyznającej nagrodę Mythopoeic, to:

The Mythopoeic Society
P.O. Box 6707
Altadena CA 91003
United States

Adres oficjalnej witryny: http://www.mythsoc.org/mythsoc.html
NOMINACJE | LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami