Nagroda Ludvik


To jedna ze starszych czeskich nagród. Po rozpadzie Czechosłowacji nadal obejmuje dokonania literackie z obszaru dawnego państwa.
Powstała w roku 1984 jako czeski odpowiednik amerykańskiej nagrody Hugo. Jej nazwa pochodzi od imienia najbardziej znaczącej postaci czeskiej SF - Ludvika Součka. O jej przyznaniu decydują członkowie fandomu na największym jego zlocie - Parconie. Niestety, w związku ze wzrostem ilości pojawiających się na rynku książek fantastycznych, oraz z pojawieniem się młodszej generacji, formuła przyznawania nagrody zestarzała się. Już w 1993 roku zauważono, że mało kto jest w stanie przeczytać wszystkie książki, a jeśli przeczyta, na ogół pamięta te świeższe lektury i głosuje na pozycje wydane pod koniec poprzedniego roku. Padła propozycja, by ze wszystkich wydanych w poprzednim roku kalendarzowym książek grono znawców gatunku wybierało pewną liczbę bardziej znaczących tytułów, i żeby dopiero spośród tych wybranych tytułów uczestnicy Parconu wybierali laureatów. Niestety, trudno mi powiedzieć, czy wprowadzono te zmiany. Więcej - nie wiem nawet, czy nagroda ta jest wciąż jeszcze przyznawana.
Nagroda posiada dwie podstawowe kategorie: Książka Czechosłowacka (a po rozpadzie państwa: Książka Czeska i Słowacka) i Książka Tłumaczona.

LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami