Nagroda TranspaSci-Fique

To nie jest typowa francuska nagroda. Pochodzi bowiem z Nowej Kaledonii, jednej z francuskich kolonii na Pacyfiku. I ma bardzo sprytną, ładnie skomponowaną nazwę. Niestety , podczas ostatniej edycji nagrody zmieniono ją na prymitywniejszą Prix Sci-Fi/les nouvelles (coś w stylu Nagroda Sci-Fi/opowiadania).
Nagroda powstała w roku 1989 z inicjatywy Le Sci-Fi club de Nouvelle-Calédonie (czyli Klubu SF Nowej Kaledonii), i - uwaga - jest przyznawana co DWA lata. To bardzo rzadki przypadek wyróżnienia, które nie jest przyznawane co roku, a mimo to jest regularne. Całość jest zorganizowana w formie konkursu literackiego na oryginalne, niepublikowane wcześniej opowiadanie (w rozmaitych kategoriach), napisane zarówno w języku francuskim, jak i angielskim. Laureata wybiera grono jurorów.
Zwycięskie opowiadania z lat 1989-1993 ukazały się drukiem w le Magazine du samedi, dodatku tygodniowym dziennika les Nouvelles calédoniennes. Następnie zostały poddane poprawkom i ostatecznie, wraz z innymi tekstami nadesłanymi na konkurs, ukazały się w zredagowanej przez Frédérica Ohlena antologii En d'autres temps, en d'autres lieux. Teksty laureatów z lat 1996-1997 zostały opublikowane w antologii la Derniere fugue. Te właśnie dwie książki są proponowane w sprzedaży wysyłkowej przez nowokaledoński klub.
Niestety, wygląda na to, że nagroda przestała istnieć, jako że od roku 1997 nie dała żadnego znaku życia.
LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami