Nagroda Italia

Jest to największa i najstarsza włoska nagroda przyznawana za dokonania w dziedzinie SF i fantasy. Powstała w roku 1972 i jest wręczana co roku, prócz okresu 1973-74.
O wyborze laureatów decyduje jury złożone z fanów, oraz członków World SF Italia, która to organizacja administruje całą nagrodą. Wyróżnienia (w liczbie 9 - 14 kategorii) wręczane są przez przewodniczącego World SF Italia na przełomie kwietnia i maja na największym włoskim kownecie - Italconie (organizuje go każdego roku inny klub).
Na stronie z nominacjami tak na prawdę nie są podane nominacje, a laureaci trzech pierwszych miejsc. Jeśli zaś w niektórych miejscach nazwisk czy tytułów jest więcej, niż trzy, to znaczy to, że któreś z miejsc (najczęściej drugie) przypadło kilku laureatom naraz.

NOMINACJIE | LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami