Nagroda Darrell
W oryginale - The Darrell Awards. Poprawnie zaś nazwa nagroda brzmi: Nagroda imienia Darrella C. Richardsona, jest bowiem uhonorowaniem jego właśnie pamięci - pisarza, bibliofila, podróżnika, kolekcjonera wydań popularnych, zagorzałego fana Burroughsa i członka-założyciela MSFA.
Nagroda jest o zasięgu regionalnym, gdyż dotyczy wyłącznie południowej (i to środkowej) części Stanów Zjednoczonych. Została stworzona (i jest utrzymywana) przez istniejące już ponad ćwierć wieku Memphis Science Fiction Association (MSFA - czyli Stowarzyszenie SF z Memfis) w celu promocji literatury (i w ogóle czytania i pisania) na środkowym południu przez poznawanie najlepszych opublikowanych lokalnie utworów z gatunku science fiction, fantasy i horror.
Aby myśleć o otrzymaniu nagrody, trzeba mieszkać w rejonie Memfis (wchodzą w ten zakres okręgi Shelby, TN; Desoto, MS; Crittenden, AR; lub inne przylegające do wymienionych), bądź trzeba napisać pracę opisującą Memfis i/lub któryś z wymienionych powyżej rejonów. Oczywiście musi to być przede wszystkim utwór science fiction, fantasy lub horror, bowiem inne nie będą nawet brane pod uwagę.
Nominacje utworów w trzech kategoriach (Opowiadanie, Powieść i Inna Praca) są przyjmowane przez organizatorów do końca stycznia, przy czym niedługo powinna ruszyć kategoria Hall of Fame, w związku z czym będzie można zgłaszać również prace wydane wiele lat temu. Ogłoszenie wyników następuje przeważnie w marcu na konwencie MidSouthCon, sponsorowanym przez MidSouth Science and Fiction Conventions, Inc.
Dla bliższych informacji można się zawsze skontaktować z przewodniczącym komitetu nagrodu za pośrednictwem maila (memphen@aol.com) lub poczty:

Tim Gatewood
Darrell Awards Committee Chairman
3125 South Mendenhall Road
PMB # 353
Memphis TN 38115-2827
United States

Adres oficjalnej witryny: http://members.aol.com/memphen/darrell.htm.
NOMINACJE | LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami