Nagroda imienia Arthura C. Clarke'a
Wyróżnienie to przyznawane jest od roku 1987 najlepszej, wydanej w Wielkiej Brytanii (w roku poprzednim) powieści sf. Zwycięski tytuł wybiera jury złożone z sześciu osób, z których dwie są członkami któregoś z następujących stowarzyszeń: The Science Fiction Foundations, the Bristish Science Fiction Association (czyli BSFA), lub the International Science Policy Foundation.
Laureat otrzymuje również kwotę 2001 funtów, która jest fundowana przez samego Arthura C. Clarke'a. Od lat następnych - jak sądzę - kwota nagrody będzie systematycznie rosła. W roku 2002 wyniosło bowiem 2002 funty.NOMINACJE | LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami