Nagroda Aurealis
To druga pod względem ważności australijska nagroda. Stanowi uzupełnienie nagród Ditmara i Australian Children's Book Council Awards i w założeniu ma wskazywać na te dzieła, które można polecić każdemu sympatykowi fantastyki.
Powstała w roku 1995 z inicjatywy Chimaera Publications, wydawcy powstałego w 1990 roku magazynu SF/Fantasy Aurealis, od którego zresztą wzięła swoją nazwę. Pierwszy raz przyznana została w roku 1996 (za rok 1995). Do nagrody kwalifikują się prace napisane wyłącznie przez Australijczyków. Prace zgłoszone zbyt późno (to znaczy po rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego) przechodzą na kolejną edycję nagrody.
Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: Science Fiction, Fantasy, Horror i Proza Młodzieżowa (obejmująca utwory wspomnianych trzech gatunków), w ramach których istnieje podział na Najlepszą Powieść i Najlepsze Opowiadanie. Wyboru najlepszych utworów w każdej z kategorii dokonuje po trzech sędziów wybranych z grona redakcyjnego Aurealis. W trakcie kolejnych paneli kwalifikują oni dzieła i stopniowo rozsortowują je do właściwych kategorii.
W skład nagrody od roku 1998 wchodzi też nagroda Convenors', zwana nagrodą za doskonałość. Przyznawana jest za szczególne zasługi na polu fantastyki w roku poprzednim (istnieje też możliwość uhonorowania wcześniejszych osiągnięć). Mogą ją uzyskać prace pod każdą postacią (antologie, zbiory opowiadań, prace graficzne), nie wyłączając nawet prac nie związanych bezpośrednio z fantastyką, jeśli tylko przyczyniły się one do rozwoju fantastyki, i zwróciły na ten gatunek uwagę.

Adres oficjalnej witryny: http://www.sf.org.au/aurealis.
NOMINACJE | LAUREACIPowrót do strony głównej Powrót do strony z nagrodami